Beheerraad bibliotheek

In de zitting van de gemeenteraad van 4 juli 2019 werd een nieuw beheersorgaan samengesteld.

Dit bestaat uit een afvaardiging van de gemeenteraad en een vertegenwoordiging van de gebruikers en de “ideologische en filosofische strekkingen” (formule 9B volgens de cultuurpactwetgeving) en telt 20 leden.

 

Het beheersorgaan geeft advies over de werking van de bibliotheek.

Leden:

vertegenwoordigers van de inrichtende overheid:

CD&V

An Van den Berghe
Anne Catherine Cooreman
Mady Moernaut
Thomas Bauwens (voorzitter)

Leefbaarder Zele :

Stefanie Drykoningen

Open VLD :

Frank De Craecker (ondervoorzitter)
Sabine De Wilde

NVA :

Cindy Van Herck
Lydia Nies

Sp.a :

Gurkan Aslan

Vertegenwoordigers gebruikers en ideologische en filosofische strekkingen

tot geen strekking bekennend :

Maurits Anthuenis
Johan De Clercq
Guido Geerinck
Inge Misschaert
Jacqueline Poppe
Luc Van De Velde
Christiana Van Driessche
Philip Vermeulen
Ibrahim Yildiz

Christelijke levensbeschouwing :

Patrick Van Wassenhove